STOWARZYSZENIE
FOTOGRAFICZNE
MIŁOŚNIKÓW
APARATÓW
TRADYCYJNYCH